Viết blog
Đăng ảnh
Ngày tháng
Địa điểm
Giải đua/Sự kiện
Hạng mục
Trạng thái
Lưu
Đánh giá
Khác
Tháng 06 / 2021 Thu nhỏ
12-06 (Thứ bảy )
Sa Pa
12K
32K
52K
Giải chạy bị hoãn do dịch Covid-19
0
13-06 (Chủ nhật )
Tp. Hồ Chí Minh
10K
10K Relay
20K Relay
Giải tạm hoãn do dịch Covid-19
0
20-06 (Chủ nhật )
Tỉnh Bình Dương
5K
Hủy bỏ sự kiện do dịch Covid-19
0
26-06 (Thứ bảy )
Tỉnh Đồng Nai
EB
Regular
Late
Sự kiện dời lại vào 26/06/2021 do dịch Covid 19
0
Tháng 07 / 2021 Thu nhỏ
04-07 (Chủ nhật )
Quy Nhơn
42K
21K
10K
5K
Sự kiện dời lại 04/07/2021 do dịch Covid 19
1
10-07 (Thứ bảy )
Thái Lan
50K
50K
50K Relay
50K Relay
100K
100K Relay
100K Relay
161K Relay
161K
Sự kiện tạm hoãn do dịch Covid-19
0
Tháng 08 / 2021 Thu nhỏ
01-08 (Chủ nhật )
Tỉnh Quảng Ninh
5K
10K
21K
42K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird Registration
0
08-08 (Chủ nhật )
Tỉnh Đà Nẵng
1.5K
10K
21K
42K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird phase
0
08-08 (Chủ nhật )
Tỉnh Vĩnh Long
5K
10K
21K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird Phase
0
21-08 (Thứ bảy )
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
5K
10K
21K
Giải chạy bị hoãn đến 21/08/2021 do dịch Covid 19
0
27-08 (Thứ sáu )
Sa Pa
10K
15K
21K
42K
70K
100K
Giai đoạn đăng ký Tiêu Chuẩn - Regular Registration
0
Tháng 09 / 2021 Thu nhỏ
12-09 (Chủ nhật )
Tp. Hồ Chí Minh
600m
1.6K
2.5K
5K
10K
15K
Sự kiện tạm hoãn đến 12/09/2021 do dịch Covid 19
0
18-09 (Thứ bảy )
Tỉnh Yên Bái
15K
25K
50K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird phase
0
19-09 (Chủ nhật )
Tỉnh Khánh Hòa
5K
10K
21K
42K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird phase
0
26-09 (Chủ nhật )
Tỉnh Ninh Bình
5K
10K
21K
42K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird Phase
0
Tháng 10 / 2021 Thu nhỏ
02-10 (Thứ bảy )
Tỉnh Quảng Ninh
Solo
Relay
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird phase
0
03-10 (Chủ nhật )
Tỉnh Bắc Kạn
10K
21K
42K
70K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird Phase
0
10-10 (Chủ nhật )
Tỉnh Hà Giang
6K
12K
21K
42K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird Phase
0
16-10 (Thứ bảy )
Tỉnh Thanh Hóa
10K
25K
42K
55K
70K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird Registration
0
24-10 (Chủ nhật )
Hà Nội
4.2K
4.2
10K
21K
42K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird Registration
0
30-10 (Thứ bảy )
Đài Loan
42K
21K
10K
5K
Dời ngày thi đấu do COVID-19
0
31-10 (Chủ nhật )
Hà Nội
5K
10K
21K
42K
Giai đoạn đăng ký Siêu Sớm - Super Early Bird phase
0
31-10 (Chủ nhật )
Đài Loan
42K
29K
6K
Đã hết hạn đăng kí
0
Tháng 11 / 2021 Thu nhỏ
05-11 (Thứ sáu )
Đà Lạt
2K - KIDS
10K
21K
42K
70K
Giai đoạn đăng ký Siêu Sớm - Super Early Bird phase (500 suất)
0
06-11 (Thứ bảy )
Đà Lạt
VA-CC
VA-DP
New Date
1
06-11 (Thứ bảy )
Đà Lạt
15K
35K
55K
75K
Giai đoạn Đăng ký sớm (01/04 - 30/04)
0
07-11 (Chủ nhật )
Tỉnh Quảng Ninh
4.2
4.2K
10K
21K
42K
Giai đoạn đăng ký sớm - Early Bird phase
0
13-11 (Thứ bảy )
Tp. Hồ Chí Minh
10K
21K
Giai đoạn đăng ký sớm
0
21-11 (Chủ nhật )
Đài Loan
42K
10K
Dời ngày thi đấu do COVID-19
0
21-11 (Chủ nhật )
Hà Nội
5K
10K
21K
42K
Giai đoạn đăng ký Siêu Sớm - Super Early Bird phase
0
28-11 (Chủ nhật )
Tỉnh Lạng Sơn
10K
25K
42K
70K
Sự kiện dự kiến tổ chức vào 28/11/2021 do dịch Covid-19
0
28-11 (Chủ nhật )
Việt Nam
5K
10K
21K
42K
Sự kiện dời ngày tổ chức vào 28/11/2021 do dịch Covid-19
0
Tháng 12 / 2021 Thu nhỏ
05-12 (Chủ nhật )
Tỉnh Cần Thơ
4.2K
4.2K
10K
21K
42K
Các suất đăng ký Đặc biệt - Special Rate
0
Tháng 03 / 2022 Thu nhỏ
04-03 (Thứ sáu )
Tỉnh Lâm Đồng
10K
21K
45K
70K
Dời ngày tổ chức sang 4/3 - 6/3, 2022
0
  • Ngày tháng Phạm vi
  • Loại hình
    Cự ly


  • Khu vực
Mở rộng
Phục hồi

Vui lòng để lại lời nhắn ở đây, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời