Viết blog
Đăng ảnh
Liên lạc chúng tôi
  • Trụ sở chính: Tòa Nhà M-Building Office, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Email: info@bijivietnam.com
  • Trang thông tin: vn.running.biji.co 
  • Trang thương mại điện tử: vn.buy.biji.co
  • Thời gian làm việc: Thứ 2-6 (09:00-17:30), Thứ 7 (08:30-12:30)

***Lưu ý: Vui lòng để lại cách thức liên lạc của bạn khi gửi mail đến hộp thư của Biji Vietnam, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.

Vui lòng để lại lời nhắn ở đây, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời