Công cụ tính tốc độ

  • Nhập dữ liệu vào 2 trong ba mục bên dưới (quãng đường, thời gian, tốc độ). Hệ thống sẽ tự động tính thời gian hoàn thành cho mỗi cây số để giúp bạn có được kết quả tham khảo trong quá trình tập luyện và thi đấu.

  • Quãng đường
    Km
  • Thời gian
    Giờ Phút Giây
  • Tốc độ
    Phút Giây /Km
Xóa và nhập lại Tính toán