Viết blog
Đăng ảnh

Công cụ tính tốc độ

chay vui

Quãng đường :3.00 km
Thời gian :00 giờ 10 phút 00 giây
Tốc độ tham khảo :03 phút 20 giây /km
 • Thời gian bắt đầu chạy
  08 giờ 45 phút 00 giây
 • 1 km
  08 giờ 48 phút 20 giây
 • 5 km
  09 giờ 01 phút 40 giây
 • 10 km
  09 giờ 18 phút 20 giây
 • 15 km
  09 giờ 35 phút 00 giây
 • 09 giờ 55 phút 19 giây
 • 30 km
  10 giờ 25 phút 00 giây
 • 35 km
  10 giờ 41 phút 40 giây
 • 11 giờ 05 phút 39 giây

sân hoa lư

Quãng đường :10.40 km
Thời gian :00 giờ 30 phút 00 giây
Tốc độ tham khảo :02 phút 54 giây /km
 • Thời gian bắt đầu chạy
  20 giờ 25 phút 00 giây
 • 1 km
  20 giờ 27 phút 54 giây
 • 5 km
  20 giờ 39 phút 26 giây
 • 10 km
  20 giờ 53 phút 52 giây
 • 15 km
  21 giờ 08 phút 18 giây
 • 21 giờ 25 phút 53 giây
 • 30 km
  21 giờ 51 phút 35 giây
 • 35 km
  22 giờ 06 phút 01 giây
 • 22 giờ 26 phút 47 giây

Vẫn chưa đặt tên

Quãng đường :5.00 km
Thời gian :00 giờ 15 phút 00 giây
Tốc độ tham khảo :03 phút 00 giây /km
 • -
  00:00:00
 • 1 km
  00:03:00
 • 5 km
  00:15:00
 • 10 km
  00:30:00
 • 15 km
  00:45:00
 • 01:03:18
 • 30 km
  01:30:00
 • 35 km
  01:45:00
 • 02:06:36

未命名配速

Quãng đường :5.00 km
Thời gian :00 giờ 18 phút 00 giây
Tốc độ tham khảo :03 phút 36 giây /km
 • Thời gian bắt đầu chạy
  05 giờ 58 phút 20 giây
 • 1 km
  06 giờ 01 phút 56 giây
 • 5 km
  06 giờ 16 phút 20 giây
 • 10 km
  06 giờ 34 phút 20 giây
 • 15 km
  06 giờ 52 phút 20 giây
 • 07 giờ 14 phút 17 giây
 • 30 km
  07 giờ 46 phút 20 giây
 • 35 km
  08 giờ 04 phút 20 giây
 • 08 giờ 30 phút 15 giây

未命名配速

Quãng đường :5.50 km
Thời gian :00 giờ 20 phút 00 giây
Tốc độ tham khảo :03 phút 39 giây /km
 • Thời gian bắt đầu chạy
  38 giờ 53 phút 20 giây
 • 1 km
  114 giờ 56 phút 59 giây
 • 5 km
  115 giờ 11 phút 31 giây
 • 10 km
  115 giờ 29 phút 42 giây
 • 15 km
  115 giờ 47 phút 53 giây
 • 116 giờ 10 phút 03 giây
 • 30 km
  116 giờ 42 phút 26 giây
 • 35 km
  117 giờ 00 phút 37 giây
 • 117 giờ 26 phút 47 giây
Thêm pace

Chỉnh sửa Thông tin

 • Tên tốc độ tham khảo
 • Thời gian bắt đầu chạy
  Giờ Phút
Lưu Xóa

Vui lòng để lại lời nhắn ở đây, chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời